fbpx
Scroll Top

Aplicació pràctica de les NIIF en l’elaboració de la informació financera

Des de l’any 2008, amb la publicació del Decret d’aprovació del Pla general de comptabilitat, i tal com estipula la Llei de la comptabilitat dels empresaris, el model comptable andorrà referit als comptes anuals està subjecte a les normes internacionals de comptabilitat i les normes internacionals d’informació financera (NIIF). Aquest Pla general de comptabilitat és aplicable a la formulació dels comptes anuals de tots els empresaris i exclou explícitament a les entitats bancàries i altres entitats operatives del sistema financer.

Un pas endavant es va donar quan el 22 de desembre de 2016, el Govern d’Andorra, a proposta de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, decidí requerir les entitats operatives del sistema financer andorrà i els organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà que elaboressin els seus comptes anuals individuals i consolidats per als exercicis financers que comencessin a partir de l’1 de gener del 2017, de conformitat amb les NIIF-UE (NIIF adoptades per la Unió Europea).

Les NIIF- UE són també, des de l’exercici 2005, les normes de confecció dels estats financers consolidats dels grups d’empreses que tenen títols admesos a cotització oficial en qualsevol mercat de valors en països de la Unió Europea. Les NIIF han constituït també el marc de referència de la majoria dels processos de reforma comptable que s’han registrat en els últims anys en els països de la Unió Europea.

Per tant, com a síntesi les NIIF constitueixen un cos de normes, llenguatge comú  comptable a tot el món i de plena aplicació en Andorra.

El coneixement de les NIIF és, per tant, imprescindible per als responsables d’elaborar la informació financera (i personal relacionat) tant en Andorra, com per extensió, en qualsevol país en què aquests professionals desenvolupin la seva activitat tècnica.

El seminari va dirigit a tots aquells professionals que es dediquen tant a elaborar la informació financera com a tots els usuaris d’aquesta informació: responsables d’elaboració dels comptes anuals, directors financers, caps de comptabilitat, assessors i en general comptables que vulguin conèixer les normes i la seva aplicació, així com els darrers desenvolupaments. També va dirigit a analistes d’inversions i analistes d’entitats financeres que han d’interpretar i avaluar els estats financers preparats d’acord amb les NIIF.

La metodologia serà eminentment pràctica, on el docent i els assistents intercanviaran experiències pràctiques, abordant-se els casos reals que es presenten o es poden presentar i emfasitzant en les diferències amb les pràctiques comptables més comunes.

OBJECTIUS

Desenvolupar una Comprensió Sòlida de les NIIF
• Proporcionar als participants una comprensió completa i sòlida de les Normes Internacionals d’Informació Financera, incloent-hi la seva estructura, principis fonamentals i l’impacte que tenen en la preparació dels estats financers.

Capacitar Professionals per a la Implementació Pràctica
• Preparar els professionals per aplicar les NIIF de manera pràctica en la seva feina diària. Això inclou la capacitat de preparar estats financers, gestionar canvis de polítiques comptables i abordar qüestions específiques relacionades amb les NIIF.

Millorar les Habilitats d’Anàlisi i Interpretació Financera
• Desenvolupar les claus per interpretar els estats financers preparats segons les NIIF, identificant aquells punts d’anàlisi financer i patrimonial més significatius.

Fomentar la Conformitat amb les Últimes Actualitzacions i Canvis
• Mantenir els participants al corrent de les últimes actualitzacions i canvis en les NIIF. Aquest objectiu assegura que els professionals estiguin informats sobre les revisions més recents i les seves implicacions, mantenint una pràctica comptable actualitzada i conforme a les normatives vigents.

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Sr. Albert Valero. Auditor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Professor associat de la Universitat de Barcelona. Ponent en sessions del Col·legi d’Economistes de Catalunya i Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en temes relatius a NIC/NIIF, comptabilitat pública, consolidació i USGAAP. Professor responsable dels cursos del CEF al centre de Barcelona de les matèries esmentades des de fa més de 15 anys.

ONLIVE LEARNING – CONNECTA’T A LA PRESENCIALITAT

Des de Lidera oferim en tots els nostres seminaris places presencials i places en format onLive Learning.

  • Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els assistents que es connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant zoom a la formació sense perdre els beneficis de la presencialitat.
  • Quines són aquestes millores tecnològiques?
    • Càmera panoràmica rotativa, perquè no perdis cap detall
    • Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa claredat que els assistents presencials
    • Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el formador i els companys sense cap dificultat.

Per poder participar a la formació en format onLive el vostre ordinador ha de tindre un micròfon i una càmera. Tanmateix, la càmera s’ha de mantenir encesa durant tota la formació (exceptuant els descansos). Si la càmera està apagada durant la formació, Lidera es reserva el dret de finalitzar la seva participació a la formació.

Recomanem verificar prèviament la instal·lació de Zoom o assegurar-se de tenir accés a través de la versió web, així com confirmar que la càmera i el micròfon estiguin funcionant correctament abans d’iniciar la formació.

PROGRAMA

1. Introducció NIIF
2. Implantació NIIF- Andorra
3. Visió general: marc conceptual
4. NIC 1 Presentació d’Estats Financers
5. NIC 7 Estats de Flux d’Efectiu
6. NIC 8 Canvis de polítiques comptables
7. NIC 27 Estats financers separats
8. NIIF 8 Informació per segments 
9. NIC 16 Immobilitzat material
10. NIC 23 Costos per interessos
11. NIC 40 Inversions immobiliàries
12. NIC 38 Actius intangibles
13. NIIF 13 Fair Value
14. NIC 36 Deteriorament de valor
15. NIIF 16 Arrendaments
16. NIIF 5 Actius no corrents mantinguts per a la venda
17. NIC 2 Existències
18. NIC 37 Provisions
19. NIIF 15 Ingressos procedents de contractes de clients
20. NIC 32- NIIF 2-NIIF 9 Instruments Financers. Informació a revelar instruments financers
21. NIC 19 Pensions i pagaments a empleats
22. NIC 12 Impost sobre els guanys
23. NIIF 3 – NIIF 10- NIIF 11 -NIIF 13 -NIC 28: Referència a NIIF de Consolidació i combinacions de negoci

INFORMACIÓ
Data
9, 10 i 31 de maig
Horari
dia 9 de maig de 15:00 a 19:00 hores; dies 10 i 31 de maig 09:00 a 14:00 hores
N
Inscripció
540 €
=
Durada
14 hores

Si és interessant, comparteix-ho!

Shares
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.