fbpx
Scroll Top

Comptabilitat pública: La visió pressupostària versus la visió financera

La comptabilitat pública, un component essencial del nostre programa, implica l’aplicació de principis i normatives específiques per a la gestió financera en el sector públic i parapúblic. Això inclou el seguiment detallat dels ingressos i despeses, així com la planificació i l’execució del pressupost. Una comprensió clara de la diferència entre la comptabilitat pressupostària i financera és fonamental. La comptabilitat pressupostària es centra en l’alineament dels recursos amb les prioritats establertes en el pressupost anual, mentre que la comptabilitat financera ofereix una visió més àmplia del patrimoni i el rendiment financer de l’organització.

En aquest programa analitzarem a fons els processos comptables i pressupostaris, incloent el contingut i l’estructura del pressupost, les bases d’execució, les fases d’execució de despeses i ingressos, així com les operacions comptables més habituals.

Mitjançant exemples pràctics i estudis de cas, els participants adquiriran les habilitats necessàries per a una aplicació efectiva de la comptabilitat pública en els seus entorns professionals. Ens embarcarem en un viatge d’aprenentatge que no només reforçarà la comprensió teòrica, sinó que també proporcionarà les eines pràctiques per a una gestió financera pública exitosa i transparent.

Objectius

 • Comprensió del marc jurídic de la comptabilitat pública i la distinció entre els dos tipus de comptabilitat, establint les bases per a una comprensió més profunda del sistema comptable públic.
 • Dominar el procés pressupostari i la seva execució en les àrees de despeses i ingressos.
 • Analitzar i interpretar les magnituds pressupostàries clau i conciliar els resultats pressupostaris amb els resultats econòmico-patrimonials.

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Sr. Albert Valero. Auditor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Professor associat de la Universitat de Barcelona. Ponent en sessions del Col·legi d’Economistes de Catalunya i Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en temes relatius a NIC/NIIF, comptabilitat pública, consolidació i USGAAP.

ONLIVE LEARNING – CONNECTA’T A LA PRESENCIALITAT

Des de Lidera oferim en tots els nostres seminaris places presencials i places en format onLive Learning.

 • Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els assistents que es connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant zoom a la formació sense perdre els beneficis de la presencialitat.
 • Quines són aquestes millores tecnològiques?
  • Càmera panoràmica rotativa, perquè no perdis cap detall
  • Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa claredat que els assistents presencials
  • Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el formador i els companys sense cap dificultat.

Per poder participar a la formació en format onLive el vostre ordinador ha de tindre un micròfon i una càmera. Tanmateix, la càmera s’ha de mantenir encesa durant tota la formació (exceptuant els descansos). Si la càmera està apagada durant la formació, Lidera es reserva el dret de finalitzar la seva participació a la formació.

Recomanem verificar prèviament la instal·lació de Zoom o assegurar-se de tenir accés a través de la versió web, així com confirmar que la càmera i el micròfon estiguin funcionant correctament abans d’iniciar la formació.

PROGRAMA

1. Introducció a la comptabilitat pública

 • Breu referència al marc jurídic
 • Comptabilitat pressupostària vs. comptabilitat economico-patrimonial

2. El pressupost

 • Contingut i estructura del pressupost
 • Bases d’execució del pressupost
 • Les modificacions del pressupost

3. El pressupost de despeses

 • El procés pressupostari de les despeses
 • Les fases d’execució de les despeses
 • Exemples de registre de les diferents fases

4. El pressupost d’ingressos

 • El procés pressupostari dels ingressos
 • Les fases d’execució dels ingressos
 • Exemples de registre de les diferents fases

5. Registre de les operacions comptables més habituals

 • Operacions de l’immobilitzat
 • Operacions de l’endeutament
 • Altres operacions

6. Operacions comptables de final d’exercici

 • Operacions pendents d’aplicar al pressupost
 • Operacions de regularització
 • Operacions de tancament

7. Exemple complet del cicle comptable pressupostari

8. Magnituds pressupostàries rellevants

 • El resultat pressupostari
 • Els romanents de crèdit
 • El romanent de tresoreria afectat i no afectat

9. Conciliació entre el resultat pressupostari i el resultat economicopatrimonial

INFORMACIÓ
Data
13 i 14 de juny
Horari
De 15:00 a 19:00 i de 9:00 a 14:00h
N
Inscripció
450€
=
Durada
9 hores

Si és interessant, comparteix-ho!

Shares
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.