fbpx
Scroll Top

Fonaments pràctics del dret administratiu per a la Funció Pública

El dret administratiu és una branca del dret públic que regula les relacions entre els ciutadans i les administracions públiques, així com l’organització, el funcionament i les competències de les pròpies administracions. El seu objectiu principal és assegurar que l’actuació de les administracions públiques sigui legal, justa i efectiva, respectant els drets dels ciutadans i garantint el bon funcionament dels serveis públics.

El coneixement del dret administratiu és de vital importància ja que permet:

 • Conèixer el marc legal per assegurar que totes les actuacions siguin conformes a la llei, evitant així l’arbitrarietat.
 • Garantir i protegir els drets dels ciutadans en les seves interaccions amb l’administratiu.
 • Gestionar els recursos públics de manera més eficaç i eficient, millorant el servei prestat als ciutadans.
 • Promoure la transparència en l’actuació administrativa.
 • Prevenir errors que podrien derivar en sancions per part de l’administració o en litigis judicials costosos i prolongats.

El programa de  formació cobreix una àmplia gamma de temes essencials. Comença amb una visió general del Principat d’Andorra, incloent la seva història i organització territorial, així com la seva Constitució i estructura de l’Administració Pública. Es detallen el Govern i l’Administració General, l’Administració Comunal i els organismes autònoms o entitats parapúbliques. A més, es facilitaran conceptes generals del dret, com les fonts del dret i la legislació especial aplicable a diferents entitats públiques, des del Codi de l’Administració fins a normatives específiques per a l’administració central, comunal i altres entitats parapúbliques. També es fa una distinció entre dret públic i privat, destacant les branques del dret públic i familiaritzant els participants amb el llenguatge jurídic i aspectes formals de la documentació jurídica.

El dret administratiu es tracta en profunditat, incloent els seus principis generals i les seves fonts, com els principis constitucionals, contradictori, inquisitiu, de publicitat i secret de les actuacions. S’expliquen les fases del procediment administratiu, l’acte administratiu i els seus elements, així com la instrucció i finalització dels expedients administratius. Es descriuen els procediments especials i els recursos administratius, detallant els tipus de recursos (reposició, alçada, revisió) i els actes susceptibles de recurs i legitimació. Finalitzarem el programa amb els contractes administratius (de servei, obra, gestió), la responsabilitat administrativa (tant de l’administració com dels funcionaris), i el patrimoni de les administracions públiques, diferenciant entre béns patrimonials i de domini públic.

Així doncs, aquest programa pretén explicar els principis fonamentals i les normatives clau del dret administratiu que són aplicables al nostre país, així com facilitar als assistents  la comprensió correcte del marc legal en què es basen els procediments administratius que s’apliquen actualment.

Va dirigit a qualsevol funcionari públic o professional que treballi en organismes parapúblics i que participi en l’emissió de qualsevol acte administratiu o en la gestió de procediments que estiguin regulats pel dret administratiu i que per tant produeixin efectes jurídics concrets i individuals sobre els drets o interessos dels ciutadans o altres administracions.

Objectius

 • Proporcionar una base sòlida de coneixements en dret administratiu, sense requerir formació jurídica prèvia.
 • Familiaritzar als participants amb els principis fonamentals i les normatives clau del dret administratiu
 • Comprendre i aplicar correctament el marc legal i els procediments administratius

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Sra. LAURA LÓPEZ AMBATLLE. Advocada en exercici al Principat d’Andorra amb més de vint anys d’experiència professional. Llicenciada en Dret per la Facultat de Lleida. Postgrau de mediació i altres sistemes alternatius de resolució de conflictes amb les especialitzacions en l’àmbit empresarial i d’organitzacions. Professora col·laboradora de Lidera.

ONLIVE LEARNING – CONNECTA’T A LA PRESENCIALITAT

Des de Lidera oferim en tots els nostres seminaris places presencials i places en format onLive Learning.

 • Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els assistents que es connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant zoom a la formació sense perdre els beneficis de la presencialitat.
 • Quines són aquestes millores tecnològiques?
  • Càmera panoràmica rotativa, perquè no perdis cap detall
  • Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa claredat que els assistents presencials
  • Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el formador i els companys sense cap dificultat.

Per poder participar a la formació en format onLive el vostre ordinador ha de tindre un micròfon i una càmera. Tanmateix, la càmera s’ha de mantenir encesa durant tota la formació (exceptuant els descansos). Si la càmera està apagada durant la formació, Lidera es reserva el dret de finalitzar la seva participació a la formació.

Recomanem verificar prèviament la instal·lació de Zoom o assegurar-se de tenir accés a través de la versió web, així com confirmar que la càmera i el micròfon estiguin funcionant correctament abans d’iniciar la formació.

PROGRAMA

1. El Principat d’Andorra
      –  Història i organització territorial
      –  La Constitució i l’Administració Pública
      –  L’Administració Pública
               El Govern i l’Administració General
              L’Administració Comunal
              Els organismes autònoms o entitats parapúbliques
2. Conceptes generals del dret
      –  Les fonts del dret
               Les fonts formals del dret
               Fonts del dret segons la seva jerarquia
      –  Legislació especial aplicable a diferents entitats públiques/parapúbliques
               General: Codi de l’Administració
               Específica
                      – Administració central
                      – Administració comunal
                      – Altres entitats parapúbliques
3. Dret públic versus Dret Privat
      –  Què és el dret públic? Què és el dret Privat?
      –  Les branques del dret públic (dret constitucional, dret administratiu, dret internacional públic, dret penal, dret processal, dret laboral, dret financer, dret tributari, dret electoral)
      –  Familiaritzant-nos amb el llenguatge jurídic
               Aspectes formals de la documentació jurídica
               La informació supèrflua
               L’Edicte
               L’expressió de les obligacions i condicions
               La sentència
               La demanda
               La querella
               El silenci
               Terminologia jurídica i administrativa
4. El Dret Administratiu
      –  Principis general del dret administratiu i les seves fonts
               Principis constitucionals
               Principi contradictori
               Principi Inquisitu
               Principi de publicitat i secret de les actuacions
      –  Fases del procediment administratiu
      –  L’acte Administratiu
               Elements subjectius
               Elements materials
               La forma
      –  Instrucció i finalització de l’expedient administratiu
      –  Procediments especials
      –  Recursos administratius
               Tipus de recursos
                      – De reposició
                      – D’alçada
                      – De revisió
               Actes subceptibles de recurs i legitimació
      –  Els Contractes Administratius
               De servei
               D’obra
               De gestió
      –  La responsabilitat administrativa
               De l’administració
               Del funcionari / professionals relacionats amb l’administració
      –  El patrimoni de les administracions públiques
               Béns patrimonials
               Béns de domini públic
INFORMACIÓ
Data
13 i 20 de Setembre, 4 d'Octubre
Horari
De 10:00 a 13:00
N
Inscripció
410€
=
Durada
9 hores

Si és interessant, comparteix-ho!

Shares
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.