fbpx
Scroll Top

monogràfic sobre l’impost de societats

La Llei 95/2010, de 29 de setembre de l’Impost sobre Societats va entrar en vigor l’1 de gener de 2012 al Principat d’Andorra. A través d’aquesta Llei, s’introdueix a l’Ordenament Jurídic Andorrà l’Impost sobre Societats, quedant subjectes a tributació les rendes obtingudes per les persones jurídiques així com altres entitats que rebin la consideració d’obligats tributaris de l’Impost.

Així mateix, durant els darrers anys, el sistema impositiu andorrà s’ha vist immers en un procés de modificació i actualització constant dels principals impostos directes i indirectes en vigor al Principat d’Andorra.

Aquest fet, juntament amb les actuals circumstàncies a nivell mundial ha portat a una revisió global del sistema tributari del Principat, especialment pel que fa a la imposició directa, revisió que ha culminat amb l’entrada en vigor de la Llei 5/2023, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres, que ha introduït una sèrie d’importants reformes tributàries aplicables, en la seva majoria, a partir de l’1 de gener de 2024. Així mateix, alguna de les novetats introduïdes resulten d’aplicació des de l’exercici 2023, impost a liquidar el present 2024.

És per aquest motiu que, atesa la importància que van adquirint les qüestions de caràcter tributari a l’hora de prendre decisions econòmiques o financeres, esdevé necessari que tots els obligats tributaris de l’Impost sobre Societats estiguin familiaritzats amb el desplegament de l’actual marc tributari del Principat d’Andorra i, en concret, en relació al correcte compliment de les obligacions pràctiques de l’Impost.

Objectius

  • Comprendre de manera detallada els requisits legals i les obligacions fiscals establertes per la normativa de l’Impost sobre Societats, sent capaços d’aplicar aquest coneixement per a garantir el compliment normatiu en les organitzacions.
  • Aplicar els coneixements adquirits en situacions professionals que permeti als assistents prendre decisions tributàries referents a l’Impost de manera fonamentada i adequada.
  • Conèixer i entendre les interpretacions més actuals de l’Administració Tributària.

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Sr. Oriol Valls. Soci del Departament de Fiscalitat de Crowe Andorra. Llicenciat en ADE i llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb sòlida experiència amb més de 15 anys en el sector de la fiscalitat i havent desenvolupat la seva carrera treballant en companyies internacionals de primer nivell com Crowe, Deloitte i Rosaud Costas Duran, ha assessorat empreses de diferents sectors tals com financer, assegurador, turístic i d’hostaleria, fins empreses del sector tecnològic i startups. D’altra banda, ha portat la gestió entre diversos tipus de clients i l’Administració Tributària Espanyola i Andorrana, gestionant diferents procediments tributaris d’inspecció tant en l’àmbit de la imposició indirecta com la directa.

Membre del Col·legi d’Economistes d’Andorra i de l’Associació Andorrana d’Assessors Tributaris i professor col·laborador de LIDERA.

ONLIVE LEARNING – CONNECTA’T A LA PRESENCIALITAT

Des de Lidera oferim en tots els nostres seminaris places presencials i places en format onLive Learning.

  • Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els assistents que es connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant zoom a la formació sense perdre els beneficis de la presencialitat.
  • Quines són aquestes millores tecnològiques?
    • Càmera panoràmica rotativa, perquè no perdis cap detall
    • Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa claredat que els assistents presencials
    • Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el formador i els companys sense cap dificultat.

Per poder participar a la formació en format onLive el vostre ordinador ha de tindre un micròfon i una càmera. Tanmateix, la càmera s’ha de mantenir encesa durant tota la formació (exceptuant els descansos). Si la càmera està apagada durant la formació, Lidera es reserva el dret de finalitzar la seva participació a la formació.

Recomanem verificar prèviament la instal·lació de Zoom o assegurar-se de tenir accés a través de la versió web, així com confirmar que la càmera i el micròfon estiguin funcionant correctament abans d’iniciar la formació.

PROGRAMA

1. Introducció a l’Impost: Naturalesa i àmbit d’aplicació

2. Delimitació del fet generador

3. Període impositiu i meritament

4. Identificació de l’obligat tributari i concepte de residència fiscal

5. Estructura de l’impost

6. Concepte i mètodes de determinació de la base de tributació

7. Familiarització amb les regles de determinació de la base de tributació:

           Distinció entre diferències permanents i temporals
           Diferències permanents
           Diferències temporals

8. Compensació de bases de tributació negatives

9. Determinació de la quota de tributació i de liquidació

           Tipus de gravamen
           Règim de deduccions
           Mecanismes per evitar la doble imposició interna i internacional

10. Pagaments a compte

11. Particularitats del sector immobiliari

12. Obligacions formals de l’Impost

13. Introducció als règims especials

14. Principals novetats introduïdes per les interpretacions de la doctrina administrativa

INFORMACIÓ
Data
18 i 20 de juny
Horari
De 15:00 a 19:00
N
Inscripció
415€
=
Durada
8 hores

Si és interessant, comparteix-ho!

Shares
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.