fbpx
Scroll Top

Programa pràctic per a la superació de la prova d’aptitud professional per exercir la professió d’agent i gestor immobiliari

Introducció

El sector immobiliari desenvolupa un paper fonamental en la nostra societat, ja que està estretament vinculat a un dels aspectes més importants de les nostres vides: el nostre habitatge. Tant per a les persones com per a les empreses trobar un espai adequat per a viure o per a portar a terme les seves activitats és una necessitat bàsica i vital. És aquí a on entren en joc els Agents i Gestors Immobiliaris.

Aquests professionals es converteixen en els facilitadors dels somnis i les fites de les persones, aportant experiència i coneixements per a fer realitat, la compra, venda o lloguer de propietats. La seva tasca no només implica realitzar transaccions immobiliàries, sinó també assessorar i guiar als clients en tot el procés, assegurant que prenen decisions informades i encertades.

La importància de la professió radica en diversos aspectes clau:

 1. Experts en el mercat immobiliari. Els Agents i Gestors immobiliaris es converteixen en experts en el mercat, mantenint-se actualitzats sobre les tendències, els preus, les regulacions i els canvis en el sector. Això els permet oferir un assessorament sòlid i fonamentat als seus clients.
 2. Facilitadors de transaccions. La seva tasca implica coordinar i portar a terme transaccions immobiliàries de manera eficient i transparent. Actuen com a intermediaris entre compradors i venedors, assegurant que es compleixen els requisits legals i financers, i facilitant una negociació exitosa per ambdues parts.
 3. Assessorament personalitzat. Els Agents i Gestors Immobiliaris comprenen les necessitats i preferències individuals de cada client. Mitjançant un enfocament personalitzat, són capaços d’identificar les millors opcions disponibles en el mercat i orientar als seus clients cap a la presa de decisions més adequades per a ells.
 4. Protecció legal i financera. Els Agents i Gestors immobiliaris desenvolupen un paper clau en la protecció dels interessos dels seus clients. Asseguren que totes les transaccions es realitzen d’acord amb les lleis i regulacions vigents, evitant possibles riscos legals i financers.
 5. Construcció de relacions a llarg termini. La confiança i la satisfacció del client són fonamentals en el sector immobiliari. Els Agents i Gestors Immobiliaris s’esforcen per construir relacions sòlides i a llarg termini amb els seus clients.

En resum, la professió d’Agent i Gestor Immobiliari desenvolupa un paper essencial en la societat, ajudant a les persones i a les empreses a trobar un lloc per viure, treballar o invertir. Si estàs interessat/a en embarcar-te en aquesta apassionant carrera, aquest programa de formació et facilitarà les eines i els coneixements necessaris per a superar la prova d’aptitud professional per poder exercir la professió d’Agent i Gestor Immobiliari.

Esperem tenir el privilegi de comptar amb la teva participació en aquest programa i acompanyar-te en el camí cap a l’èxit en aquesta professió.

 

Presentació

La llei dels Agents i Gestors immobiliaris del 15 de desembre del 2000 regula en el seu capítol II els requisits de les persones físiques per exercir la professió d’Agent i Gestor immobiliari. En l’article 3.3 s’estableix el fet de superar una prova d’aptitud per exercir la professió d’Agent i Gestor immobiliari que Govern ha de convocar periòdicament en les condicions que s’estableixi reglamentàriament.

El Decret 46/2023, del 25 de gener del 2023, d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei dels Agents i Gestors immobiliaris, regula l’obtenció del títol d’Agent i Gestor immobiliari, la prova d’aptitud professional, els requisits per exercir la professió d’Agent i Gestor immobiliari i la inscripció al Registre de Comerç.

Per obtenir el títol per exercir la professió es preveuen dues vies:

 1. Superar una prova d’aptitud professional o
 2. Completar un curs en gestió immobiliària organitzat per la Universitat Andorra, que inclou un procés d’avaluació continuada amb una prova presencial per a cada mòdul.

El programa pràctic que presentem pretén donar suport a totes aquelles persones que desitgen superar la prova d’aptitud professional, sense necessitat de completar el curs en gestió immobiliària que organitza de manera destacada la Universitat d’Andorra.

Com a empresa, hem estat organitzant el curs en gestió immobiliària des de l’any 2016 fins a la darrera edició que va ser l’any 2020, el què ens ha brindat una experiència i uns coneixements profunds en tots els seus camps. La nostra llarga trajectòria ens ha permès perfeccionar i adaptar contínuament el programa a les necessitats canviants del sector immobiliari. Hem treballat amb nombrosos participants, guiant-los cap a l’èxit en la preparació per a la prova d’aptitud professional. Aquesta experiència ens ha permès comprendre els desafiaments i les àrees clau que s’avaluen en aquesta prova.

Un dels aspectes clau i diferencials d’aquest nou programa que organitzem serà la nostra metodologia d’aprenentatge pràctica. Facilitarem un aprenentatge efectiu i significatiu pels participants, mitjançant la formulació de preguntes tipus test que els permetin avaluar i consolidar els seus coneixements. El nostre enfocament se centrarà en l’aprenentatge basat en errors, on les respostes incorrectes proporcionades pels participants es convertiran en oportunitats d’aprenentatge.

Durant les diferents sessions treballarem en el domini dels temes clau que s’avaluaran a la prova. Mitjançant la metodologia de formació basada en preguntes, buscarem enfortir la teva comprensió, l’aplicació dels conceptes rellevants i el teu pensament crític.

Practicarem amb exemples de preguntes similars a les que trobaràs a la prova, el què et permetrà guanyar confiança i familiaritat amb el procés d’avaluació.

Estarem disponibles, i posarem eines digitals al teu abast, perquè tinguis una sòlida base de coneixements i estratègies per a superar en èxit la prova d’aptitud professional.

 

Metodologia

Facilitarem un aprenentatge efectiu i significatiu pels participants, mitjançant la formulació de preguntes tipus test que els permetin avaluar i consolidar els seus coneixements. El nostre enfocament se centrarà en l’aprenentatge basat en errors, on les respostes incorrectes proporcionades pels participants es convertiran en oportunitats d’aprenentatge i aprofundiment en els temes plantejats.

En formular preguntes tipus test, t’invitarem a posar a prova els teus coneixements en un entorn segur i estructurat. A mesura que responguis a les preguntes, s’identificaran les àrees en les quals pots tenir dificultats o gaps de coneixement. Aquestes respostes incorrectes es convertiran en el punt de partida per una discussió i anàlisi més profund, amb els nostres facilitadors en les sessions presencials.

Els nostres formadors a part d’explicar els aspectes teòrics de cada matèria utilitzaran les respostes incorrectes proporcionades com a base per a abordar conceptes erronis o malentesos comuns. Mitjançant la identificació d’aquestes respostes incorrectes, podrem dirigir l’atenció cap als aspectes clau que requereixen una millor comprensió.

Aquest enfocament pedagògic té molts beneficis. En primer lloc, permet als participants involucrar-se activament en el procés d’aprenentatge, el què promou un gran compromís i motivació. A més, en abordar les respostes incorrectes, es fomenta el pensament crític i la reflexió sobre els errors, el què porta a un aprenentatge profund i durador. També es crea un ambient col·laboratiu en el qual els participants poden aprendre dels seus propis erros i dels errors dels altres, generant un intercanvi de coneixements enriquidor.

Objectius

 • Preparar als alumnes per a superar amb èxit la prova d’aptitud professional.
 • Facilitar una sòlida formació, completa i global per a poder desenvolupar exitosament la professió d’Agent i Gestor Immobiliari.
 • Proporcionar als alumnes la documentació necessària, en particular tota la legislació pertinent, per a estudiar i adquirir un sòlid coneixement teòric.
 • Fomentar l’aprenentatge actiu i participatiu mitjançant la formulació de preguntes i respostes.
 • Desenvolupar un coneixement pràctic mitjançant sessions presencials on els alumnes puguin aplicar els coneixements adquirits i resoldre dubtes

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

COORDINACIÓ DEL PROGRAMA

Sra. Mercè Arderiu. Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster en Direcció i Administració d’Empreses per ESADE, especialització en Política d’Empresa i Política de Recursos Humans. Postgrau en mediació en els àmbits de família, del dret privat i part general per la Universitat d’Andorra. Agent i gestor immobiliari no exercent al Principat d’Andorra. Sòcia de Lidera.

FACILITADORS/PROFESSORAT

Sr. Josep A. Herrero. Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat professor durant molts anys a l’Àrea de Dret civil del Departament de Dret Privat a la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor col·laborador del Màster en Dret Internacional dels Negocis i del Màster Universitari en Advocacia d’ESADE i de la UIC. Advocat en exercici a Andorra i a Espanya. Soci del 2007 al 2016 en el despatx professional ROCA JUNYENT i des del 2017 és soci fundador del despatx legal HERRERO CLUSELLAS a Andorra. Professional amb reconeguts premis internacionals com advocats en exercici. Professor col·laborador de LIDERA.

Sra. Elena Redondo. Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Estudis de Doctorat en gestió i valoració urbana del CPSV de la UPC. Advocada habilitada per exercir a Espanya i Andorra. Ha estat docent en programes de formació a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i en la redacció d’articles doctrinals de l’ISDE. Actualment és Sòcia responsable del grup de pràctica de Dret Públic & Medi Ambient de la firma Cases & Lacambra. Sòcia responsable del grup de pràctica Real Estate & Construcció de l’oficina d’Andorra de Cases & Lacambra. Professora col·laboradora de LIDERA.

Sr. Gerard García. Graduat en Arquitectura Tècnica i Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Acreditat amb el distintiu europeu REV (Recognised European Valuer) atorgat per TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations). Postgrau en valoracions immobiliàries internacionals. Postgrau en gestió i valoració urbanística. Fundador i CEO de l’empresa Arquitax, amb 20 anys d’experiència, dedicat a la Gestió i Valoració d’Actius Immobiliaris, Valoració de Béns immobles i Drets Reals, Valoració Hipotecària, Valoració d’Immobles en Renta i lligats a Activitats Econòmiques, Valoració Hotelera i Valoració de la Viabilitat d’Operacions Immobiliàries. Professor col·laborador de LIDERA.

Sr. Salvador Balcells. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i advocat integrant de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de l’any 1987. Professor d’ESADE als màsters de Finances i de Directors Propietaris i de fiscalitat a la Universitat de Barcelona. Advocat a Cuatrecasas entre el 1987 i el 1994 i actualment soci director del Despatx Manubens Advocats. Professor col·laborador de LIDERA.

Sra. Cristina Prados. Graduada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Advocada a Barcelona, especialitzada en Corporate Compliance & Dret Penal Corporatiu. Durant els primers anys d’exercici professional es va dedicar a la Protecció de Dades al despatx barceloní “Marimón Abogados”. Més tard, i durant els darrers anys, va col·laborar com a responsable del Departament Penal de “Adenberg Abogados” i, a “Asesoria Penal Corporativa” despatx especialitzat en la Prevenció de Riscos Penals empresarials. Actualment dirigeix la seva pròpia consultoria CP Compliance i Privacitat Legal (CP Legal Consulting), boutique especialitzada en el compliment normatiu andorrà i espanyol. Professora col·laboradora de LIDERA.

Sra. Laura Clusellas. Postgrau de Dret Andorrà per la Universitat d’Andorra. Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va exercir com advocada a Barcelona entre el 2000 i el 2011 i es va col·legiar a Andorra el 2011, on ha desenvolupat la seva activitat fins ara. Especialista en Dret Privat, en l’actualitat és sòcia directora del despatx andorrà HERRERO CLUSELLAS Advocats, i responsable de l’àrea processal encarregant-se de dirigir tot tipus de litigis en l’àmbit civil i mercantil. Ha impartit diverses formacions en l’àmbit jurídic durant la seva carrera professional. Professora col·laboradora de LIDERA.

Sra. Cristina Puigcercós. Llicenciada en Media & Communications studies per la Universitat de Wolverhampton, Regne Unit. EMBA – Màster amb TFM investigació sobre si les empreses andorranes innoven amb propòsit. Màster sobre la concepció i gestió de la producció audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona. Certificat en Prince2 practitioner (gestió de projectes). Formadora sobre disseny i gestió de producte efímer a la Universitat Carlemany el 2023. Facilitadora del Workshop sobre “Design Thinking” realitzat a la Universitat d’Andorra a l’Octubre de 2020. Facilitadora del webinar sobre imaginació creativa i innovació. Design thinking per a la innovació social, realitzat a la Universitat d’Andorra el Maig de 2020. Formadora col·laboradora de LIDERA.

Sr. Fernando Blanco. Llicenciat en Publicitat per la Universitat Nacional de Lomas de Zamora, Argentina. Postgrau en Producció Publicitària de la Universitat Ramon Llull. PDMV Programa Màster de Vendes i Màrqueting a la UOC. Soci-fundador de SisèGrau i actual Director de l’agència. Formador a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra en els cursos relacionats amb màrqueting online (des de l’any 2010). Formador col·laborador de LIDERA.

Sra. Rosa Boronat. Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, assessora jurídica especialitzada en l’àrea jurídic-laboral i mercantil. Postgrau en Dret Andorrà. Advocada en exercici. Sòcia del despatx professional ABC Advocats i Consultors. Professora col·laboradora de LIDERA.

ONLIVE LEARNING – CONNECTA’T A LA PRESENCIALITAT

Des de Lidera oferim en tots els nostres seminaris places presencials i places en format onLive Learning.

 • Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els assistents que es connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant zoom a la formació sense perdre els beneficis de la presencialitat.
 • Quines són aquestes millores tecnològiques?
  • Càmera panoràmica rotativa, perquè no perdis cap detall
  • Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa claredat que els assistents presencials
  • Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el formador i els companys sense cap dificultat.

Per poder participar a la formació en format onLive el vostre ordinador ha de tindre un micròfon i una càmera. Tanmateix, la càmera s’ha de mantenir encesa durant tota la formació (exceptuant els descansos). Si la càmera està apagada durant la formació, Lidera es reserva el dret de finalitzar la seva participació a la formació.

Recomanem verificar prèviament la instal·lació de Zoom o assegurar-se de tenir accés a través de la versió web, així com confirmar que la càmera i el micròfon estiguin funcionant correctament abans d’iniciar la formació.

PROGRAMA

1. Institucions i geografia d’Andorra

 • Institucions estatals i territorials
 • Patrimoni cultural d’Andorra
 • Geografia d’Andorra

2. Categorització de les disciplines jurídiques

 • Dret Privat
 • Dret Públic

3. Les fonts del Dret

 • La Constitució andorrana de 1993
  • Regulació dels drets fonamentals
 • Fonts del dret públic i dret privat

4. El professional immobiliari

 • Normativa reguladora de la professió d’agent i gestor immobiliari

5. Teoria general dels contractes i contractes immobiliaris en particular

 • Teoria general dels contractes
  • El consentiment, l’objectiu i la causa del contracte
  • Classes de contracte, la responsabilitat contractual, el contracte d’opció, la modificació
  • L’eficàcia i la dinàmica del contracte
  • La irrevocabilitat
  • La cessió del contracte, la interpretació, els principis rectors de la interpretació contractual
  • La integració, l’extinció, la invalidesa, l’anul·labilitat, la ineficàcia, rescissió, resolució i revocació del contracte
 • El contracte de mandat
  • Elements del mandat, la substitució, les obligacions i l’extinció
  • Obligacions del mandatari
   • Altres qüestions particulars: La clàusula d’exclusivitat; seguretat del cobrament de les retribucions degudes en operacions immobiliàries, etc.
 • El contracte de compravenda d’immoble
  • Titularitat i adquisició
  • Tipus de propietat
  • Drets i facultats del propietari
  • Els dipòsits de garantia
  • Els dipòsits de garantia confirmatoris
  • Dipòsits de garantia penals
  • Dipòsits de garantia penitencial
 • El contracte d’arrendament d’immoble
  • Contracte d’arrendament d’habitatge
  • Contracte d’arrendament de local
  • Contracte d’HUT i apartaments moblats per vacances
  • Ajuts per a l’habitatge de lloguer

6. Drets reals

 • La possessió del bé immoble
 • El dret de propietat
  • La propietat Horitzontal
  • La comunitat de béns
 • Altres drets reals de transcendència en el sector immobiliari

7. L’arbitratge com a eina de resolució de conflictes

 • Arbitratge internacional
 • TAPA (Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra)

8. Procediments d’execució

 • Embargament
 • Saig
 • Subhasta judicial

9. Dret mercantil

 • La inversió estrangera
 • Les societats anònimes i de responsabilitat limitada
 • La llei del comerç i d’horaris comercials
 • La comptabilitat dels empresaris
 • Foment de l’emprenedoria
 • Competència efectiva i protecció del consumidor

10. Dret laboral i de la seguretat social

 • Contractes de treball
 • Drets i deures de l’empresari i dels treballadors
 • Les condicions de treball
 • La seguretat social

11. Dret urbanístic

 • Ordenació del territori i urbanisme
 • Llei general d’ordenació del territori i urbanisme
 • Les directrius d’ordenació
 • Reglaments urbanístics, d’urbanització i de construcció
 • L’accessibilitat
 • L’expropiació i altres formes d’adquisició de béns immobles per part de les administracions
 • Els riscos naturals i la seva gestió urbanística
 • Impuls de la transició energètica i del canvi climàtic
 • Reglament energètic en l’edificació i millora de l’eficiència energètica dels edificis
 • Rehabilitació del parc immobiliari
 • Cadastre i Cartografia oficial d’Andorra
 • Delimitació de competències de Govern i dels Comuns
 • Els Plans d’Ordenació i Urbanisme Parroquials
 • Convenis urbanístics

12. Dret administratiu i l’Administració Pública

 • Les relacions del ciutadà amb l’administració pública. El procediment administratiu.
 • L’estrangeria: immigració i residència
 • Els convenis de sojorn

13. Valoració i taxació de béns immobiliaris

 • Aspectes generals de la valoració immobiliària
  • Valor objectiu i valor de mercat
  • Distribució espacial del valor, l’accessibilitat, la qualificació urbanística, la jerarquització social de l’espai urbà
 • La valoració del sòl
  • Valor de localització i preu del sòl
  • El procediment de valoració
  • Valor de repercussió i el seu mètode
  • Càlcul i obtenció dels valors unitaris del sòl
 • La valoració d’edificacions (comercials, habitatges, industrials i aparcaments)
  • La divisió dels locals
  • Les categories de locals
  • El procés de valoració d’un local comercial
  • Valoració de traspàs de locals i negocis
  • Aparcaments

14. Dret tributari immobiliari

 • Tributs estatals i comunals
 • Els impostos indirectes
  • Les transmissions patrimonials
  • L’impost General Indirecte
 • Els impostos directes
  • Impost de la Renda de les Persones Físiques
  • Impost sobre Societats
  • Impost de la renda dels no residents fiscals
 • Tributació immobiliària. La quota hipotecària.

15. Dret de protecció de dades

 • Tractament de dades personals en el sector immobiliari
 • Obligacions i responsabilitats

16. Prevenció de blanqueig de capital

 • La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra
 • Cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors, producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme
 • Els subjectes obligats financers i no financers: obligacions
  • Designació de l’Òrgan de Control Intern i Comunicació
  • Designació del representant davant la UIFAND
  • Mesures de diligència deguda
  • Obligació de declaració d’operació sospitosa
  • Control intern, normativa interna i formació
  • Conservació de la documentació
  • Estudi de risc individual
  • Mesures restrictives
  • Altra documentació d’interès
 • Regulació al Codi Penal

17. Màrqueting immobiliari

 • Definició i tendències actuals
 • Anàlisi de mercat i segmentació
 • Estratègia de marca i posicionament
 • Màrqueting digital
 • Promoció i publicitat immobiliària
 • Gestió de relacions amb els clients
 • Planificació i seguiment de resultats
INFORMACIÓ
Data d'inici
10 d'octubre de 2023
Data de finalització
6 de juny de 2024
Horari (sessions de contingut)
de 17:30 a 20:30 hores
Horari (sessions de pràctica)
de 17:30 a 19:30 hores
N
Inscripció
1,200 €
=
Durada
120 hores

Si és interessant, comparteix-ho!

Shares
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.