fbpx
Scroll Top

TÈCNIQUES AVANÇADES D’AUDITORIA PER A INSPECTORS

En el dinàmic context del sector públic i parapúblic, la presència d’inspectors s’eleva com una necessitat imperant per assegurar el compliment de la legislació vigent en àmbits crucials com el treball, immigració, comerç, seguretat social, seguretat industrial, medi ambient, salut, i entre altres. Afrontant les complexitats de les normatives actuals, és essencial que aquests professionals estiguin dotats de les habilitats i coneixements necessaris per dur a terme inspeccions i auditories eficients. La diversitat de competències i àrees d’inspecció requereix un enfocament integral per garantir una aplicació justa i efectiva de les lleis i regulacions.

Les funcions i responsabilitats d’un inspector abracen una àmplia gamma de tasques orientades a assegurar el compliment de les lleis i regulacions, garantir la transparència, i mantenir l’ordre en diverses àrees de govern. Independentment del sector específic on estiguin adscrits, els inspectors exerceixen un paper crític en la supervisió i fiscalització de les activitats que afecten el bé comú. Algunes de les funcions generals inclouen:

1. Inspecció i Fiscalització:

 • Verificar el compliment de les lleis i regulacions vigents mitjançant inspeccions periòdiques.
 • Realitzar auditories per assegurar la conformitat amb les normatives establertes.
 • Investigar possibles incompliments i casos de frau.

2. Assegurar el compliment Normatiu:

 • Vetllar perquè les institucions i les persones compleixin amb les normes establertes pel govern.
 • Proporcionar orientació i assessorament per garantir la comprensió i aplicació correcta de les regulacions.

3. Resolució de Controvèrsies:

 • Mediar en disputes entre parts interessades.
 • Proporcionar informació objectiva per ajudar a resoldre conflictes i garantir la justícia.

4. Recopilació de Dades i Informes:

 • Recopilar informació rellevant per avaluar el compliment de les normes.
 • Preparar informes detallats sobre les inspeccions realitzades i els resultats obtinguts.

5. Col·laboració amb altres organismes:

 • Coordinar i col·laborar amb altres organismes relacionats amb la implementació de polítiques i regulacions.
 • Participar en esforços conjunts per abordar qüestions transversals.

En resum, els inspectors del sector públic exerceixen un paper fonamental en la preservació de la legalitat, l’ètica i la responsabilitat en les institucions governamentals, assegurant un funcionament adequat i transparent per al benefici de la societat.

Amb l’objectiu de reforçar aquesta missió, es presenta aquest programa de formació essent una iniciativa que cerca proporcionar una plataforma homogènia per millorar les seves tècniques d’inspecció i auditoria, independentment del sector específic al qual estiguin adscrits. La formació general no només afavorirà la cohesió en les pràctiques d’inspecció, sinó que també millorarà la capacitat dels inspectors per adaptar-se als canvis legislatius constants i les noves complexitats que puguin sorgir en diferents àrees.

Objectius

 • Dotar els participants amb les habilitats necessàries per realitzar inspeccions i entrevistes d’investigació amb una comprensió avançada de les tècniques professionals. Això inclourà la planificació efectiva, la conducció ètica d’entrevistes i la gestió d’escenaris complexos d’inspecció.
 • Capacitar els participants per dur a terme auditories en el lloc de treball amb eficàcia, des de la planificació fins a la documentació. Aquest objectiu abordarà la identificació de riscos, la recopilació i anàlisi de dades, i la presentació de resultats d’una manera coherent i comprensible.

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Sr. Daniel Bravo Nicolás. Inspector del Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat social, destinat a la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Barcelona. Graduat en Dret per la Universitat de Màlaga. Especialista en mediació laboral per l’Escola Internacional de Mediació. Amb experiència internacional cursant un curs de la carrera a la Faculdat  de Direito de la Universidade de Lisboa i participant en diversos projectes de la Unió Europea sobre emprenedoria i comunicació en països com Geòrgia o Romania. Ocupa el tercer lloc com a inspector de treball més jove a superar les oposicions  a l’Estat Espanyol.

ONLIVE LEARNING – CONNECTA’T A LA PRESENCIALITAT

Des de Lidera oferim en tots els nostres seminaris places presencials i places en format onLive Learning.

 • Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els assistents que es connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant zoom a la formació sense perdre els beneficis de la presencialitat.
 • Quines són aquestes millores tecnològiques?
  • Càmera panoràmica rotativa, perquè no perdis cap detall
  • Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa claredat que els assistents presencials
  • Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el formador i els companys sense cap dificultat.

Per poder participar a la formació en format onLive el vostre ordinador ha de tindre un micròfon i una càmera. Tanmateix, la càmera s’ha de mantenir encesa durant tota la formació (exceptuant els descansos). Si la càmera està apagada durant la formació, Lidera es reserva el dret de finalitzar la seva participació a la formació.

Recomanem verificar prèviament la instal·lació de Zoom o assegurar-se de tenir accés a través de la versió web, així com confirmar que la càmera i el micròfon estiguin funcionant correctament abans d’iniciar la formació.

PROGRAMA

Mòdul 1: Introducció a les Tècniques d’Inspecció i Investigació

 • Conceptes fonamentals d’inspecció: Normatives, objectius i importància.
 • Mètodes d’investigació aplicats a la inspecció pública.
 • Ètica i conducta professional en el procés d’inspecció. Deure de confidencialitat i protecció de dades.

Mòdul 2: Tècniques Avançades d’Entrevista

 • Planificació i preparació de l’entrevista d’inspecció.
 • Tècniques d’entrevista per a la recopilació efectiva de dades i informació.
 • L’art de la interpretació: Comprendre les respostes del entrevistat.

Mòdul 3: Realització d’Auditories en el Lloc de Treball

 • Conceptes bàsics d’auditoria i la seva aplicació en el sector públic.
 • Planificació i disseny d’auditories en entorns governamentals.
 • Actuació inspectora en col·laboració amb els cossos i forces de Seguretat del Estat.
 • Execució d’auditories: Recopilació, anàlisi i documentació.

Mòdul 4: Integració de Resultats i Informes d’Inspecció

 • Síntesi d’informació: Composició de resultats i conclusions.
 • Elaboració d’informes d’inspecció amb claredat i precisió.
 • Comunicació efectiva: Presentació de resultats als diferents interessats.

Mòdul 5: Aplicacions Pràctiques i Estudis de Cas

 • Simulacions d’entrevistes i auditories en situacions reals.
 • Estudis de cas: Anàlisi crítica d’inspeccions i auditories anteriors.
 • Exercicis pràctics amb escenaris específics del sector públic.
INFORMACIÓ
Data
6 i 7 de juny
Horari
De 15:00 a 19:00 i de 9:00 a 14:00h
N
Inscripció
450€
=
Durada
9 hores

Si és interessant, comparteix-ho!

Shares
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.